Zeroemisyjne budynki – skuteczna odpowiedź na kryzys klimatyczny?

Administrator News


Zmiany klimatyczne, spowodowane m.in. działaniem branży budowlanej, wymagają od rządów całego świata podejmowania kolejnych kroków w celu poprawy możliwości ochrony środowiska naturalnego. Jednym z nich ma być wprowadzone przez Europejski Zielony Ład rozwiązanie, w ramach którego wszystkie stawiane po 2030 roku budynki muszą być zeroemisyjne.

Europejski Zielony Ład jako wyznacznik celów budowlanych

Budownictwo niskoemisyjne obecne jest w branży budowlanej od wielu lat. Rozwój ekologicznych technologii i rozwiązań sprawił, że coraz większa ilość inwestycji podejmowanych na terenie Europy projektowana jest pod kątem osiągania jak najwyższych punktacji w najważniejszych i najbardziej restrykcyjnych ekologicznych certyfikacjach – LEED i BREEAM.

Teraz, za sprawą Europejskiego Zielonego Ładu, branża budowlana otrzymała kolejne wytyczne dotyczące dalszego jej rozwoju. Jest to projekt, którego główne założenie stanowi osiągnięcie pełnej niezależności od węgla na terenie Europy do 2050 roku. Zakłada on, że m.in. to, że od 2030 roku wszystkie obiekty powstające na terenie naszego kontynentu muszą spełniać założenia zeroemisyjności.

Oznacza to konieczność zastosowania konkretnych technologii budowlanych. Technologii zapewniających nie tylko możliwość samodzielnego wyprodukowania niezbędnej ilości energii, a także tych, które przyczyniają się w znacznym stopniu do zmniejszenia jej zapotrzebowania w czasie eksploatacji budynku.

Photo 2 6f43f643

The Forge, Londyn

Technologie w służbie zeroemisyjnego budownictwa

Firmy działające w branży budowlanej, związane z rozwijającym się trendem zielonego budownictwa w ramach strategii rozwojowej tworzą i usprawniają rozwiązania mające na celu osiągnięcie przyszłościowych standardów wytycznych przez międzynarodowe sojusze. W walce o lepsze jutro dla przyszłych pokoleń, już dziś prezentowane są specjalne technologie ułatwiające budowanie zeroemisyjnych obiektów służących społeczeństwu.

Doskonałym przykładem takiego obiektu jest The Forge zlokalizowany w londyńskiej dzielnicy Bankside. Obiekt ten składa się z dwóch dziewięciokondygnacyjnych budynków okalających wspólny dziedziniec i oferuje ponad 12 500 metrów kwadratowych przestrzeni biurowych.

Photo 3 6f43f643

The Forge, Londyn

To, co wyróżnia The Forge na tle innych biurowców, to wykorzystane do jego budowy technologie, które zapewniają mu pełną zeroemisyjność, a także możliwość ubiegania się o certyfikację BREEAM na poziomie Excellent. W tak świetnym wyniku pomagają z pewnością systemy specjalnie przygotowane pod tę inwestycję - fasady elementowe MB-SE 120 SUM wykonane przez firmę Aluprof. Fasady te charakteryzują się podstawową szerokością słupów wynoszącą 120 mm i wysokim współczynnikiem termoizolacyjności pozwalającym w znacznym stopniu zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne na schładzanie lub ogrzewanie pomieszczeń.

– Charakterystyczną cechą tego systemu są pionowe finy pełniące funkcję łamaczy światła. Zaprojektowane i stworzone z myślą o tym konkretnym projekcie rozwiązanie zyskało duże uznanie wykonawców i spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem na placu budowy – mówi Rafael Altheim bei Aluprof, einem internationalen Hersteller von Aluminium-Systemen in Europa. – Tym samym system MB-SE 120 SUM firmy Aluprof stał się częścią innowacyjnej, ekologicznej inwestycji, która z pewnością stanowić będzie inspirację dla architektów i projektantów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie – dodaje ekspert.

Photo 4 6f43f643


Fasady MB-SE 120 SUM to nie jedyny produkt w ofercie firmy Aluprof przygotowany pod potrzeby budownictwa zeroemisyjnego. Firma w swoim portfolio posiada również systemy okienno-drzwiowe MB-104 Passive posiadające certyfikację Passive House Institute Darmstadt, która oznacza przystosowanie ich do potrzeb budownictwa pasywnego. Ich doskonałe właściwości termoizolacyjne pozwalają już teraz wykorzystywać je w obiektach mających generować zerowy ślad węglowy.

Let’s build a better future

Dbałość o środowisko naturalne to trend, który w branży budowlanej będzie wytyczał jej dalsze ścieżki rozwoju. Nie tylko ze względu na nowe przepisy prawne, ale również coraz większą społeczną świadomość względem potrzeby ochrony środowiska naturalnego. Takie obiekty, jak londyński The Forge jasno pokazują, że dzisiejsza technologia budowlana umożliwia stworzenie jednocześnie funkcjonalnego, jak i zeroemisyjnego budynku bez konieczności pójścia na jakiekolwiek kompromisy w powyższych kwestiach.

Skuteczna współpraca inwestorów z projektantami i producentami elementów i technologii budowlanych już teraz umożliwia sprostanie przyszłościowym wymaganiom, jakie stawia przed nami Europejski Zielony Ład. W służbie zarówno nam, jak i lepszej przyszłości dla naszych dzieci.