Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie mieszkalnym. O czym należy pamiętać?

Administrator News


Ogień jest jednym z najniebezpieczniejszych żywiołów. Z tego powodu wszelkie podejmowane inwestycje budowlane muszą uwzględniać odpowiednią ochronę przeciwpożarową. W jaki sposób należy zadbać o bezpieczeństwo przeciwogniowe w obiektach mieszkalnych? Jakie rozwiązania warto wybrać, aby zapewnić mieszkańcom maksymalny poziom bezpieczeństwa?

Unijne wytyczne ochrony przeciwpożarowej

Analiza danych pożarowych z lat 1982–2012 pokazała, że ogółem w Europie w tym czasie zanotowano ponad 65% spadek zgonów spowodowanych działaniem ognia. Jest to m.in. efekt wprowadzonych regulacji budowlanych mających na celu skuteczną ochronę ludzi przed pożarami. Dużym ułatwieniem są również rozwijające się stale technologie mające na celu szybkie wykrywanie i przeciwdziałanie ogniskom zapalnym.

Działania podejmowane przez poszczególne kraje Wspólnoty mają wspólny wymiar, który streścić możemy w siedmiu aspektach stanowiących swoiste warstwy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wyróżniamy tu:

 • Prewencję, czyli wiedzę na temat najczęstszych przyczyn powstawania pożarów i wystosowanie odpowiednich procedur mających za zadanie przeciwdziałanie zaprószeniu ognia.
 • Detekcję, czyli zastosowanie odpowiednich technologii umożliwiających wykrycie pierwszych oznak pożaru i natychmiastowe powiadomienie o tym odpowiednich służb. Mamy tu na myśli m.in. instalacje czujek dymowych w kluczowych miejscach domu lub obiektu użyteczności publicznej.
 • Błyskawiczne działanie, pod które podlega praca automatycznych systemów dławienia ognisk ogniowych, m.in. systemów spryskiwaczy.
 • Ewakuację zawierającą w sobie wszelkie procedury oraz rozwiązania mające na celu szybką i bezpieczną ewakuację ludzi przebywających w zagrożonych obiektach, m.in. wytyczenie dróg ewakuacji m.in. dbanie o ich drożność.
 • Odizolowanie ognia, gdzie ważne jest wykorzystanie odpowiednich elementów budowlanych (ściany, stropy, posadzki, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, systemy okienne i fasadowe etc.) uniemożliwiające rozprzestrzenianie się ognia po innych częściach budynku lub poza obiekt.
 • Bezpieczeństwo strukturalne polegające na zaprojektowaniu konstrukcji w taki sposób, aby była odporna na działanie płomieni. W tym celu niezwykle kluczowym elementem jest dobór odpowiednich materiałów budowlanych spełniających konkretne normy pożarowe.
 • Działania straży pożarnej pozwalające na zaprojektowanie obiektu w taki sposób, aby służby mogły bez żadnych przeszkód dotrzeć w rejon pożaru i zniwelować zagrożenie.

Apartamenty przy warzelni

Apartamenty przy Warzelni, Polska, Warszawa. Zastosowane systemy: MB-77HS, MB-86 ST. Projekt: JEMS Architekci

Elementy budowlane w służbie ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w budownictwie mieszkalnym jest jednym z najważniejszych elementów, jaki powinien być brany pod uwagę w czasie fazy projektowej. Z tego powodu już na etapie tworzenia koncepcji budynku należy przemyśleć wykorzystane materiały budowlane.

Zgodnie z przepisami prawnymi, powinny być przebadane z wykorzystaniem wskaźników normy badawczej ÖNORM EN 13501-1 uzyskując klasyfikację A2-s1,d0 lub B-s1,d0, gwarantujących odpowiednią ochronę przed ogniem.

W wyborze innych elementów budowlanych warto również polegać na odpowiednich systemach okiennych, drzwiowych oraz fasadach zewnętrznych. W tej kwestii dużym doświadczeniem może pochwalić się firma Aluprof, producent tego typu elementów osadzonych w ramach wykonanych z aluminium.

W ofercie Aluprof znajdziemy szereg rozwiązań zapewniających nie tylko doskonałe efekty termoizolacyjne, ale również przebadanych i zatwierdzonych pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należą do nich m.in.:

 • System MB-86EI wykorzystywany do budowy okien, drzwi i ścianek przeciwpożarowych. Zapewnia odpowiednią ochronę dzięki klasie ogniowej EI30 zgodnej z normą EN 13501-2.
 • System ścianek przeciwpożarowych MB-118EI służący do budowy przegród przeciwpożarowych o klasie odporności ogniowej EI120.
 • System przeciwpożarowych drzwi przesuwnych MB-78EI DPA, który uzyskał klasy odporności ogniowej EI15 oraz EI30, pozwalający na montaż jedno lub dwuskrzydłowych drzwi przesuwnych z funkcją automatycznego otwierania i zamykania.
 • Ściana słupowo-ryglowa MB-SR50N EI idealna do budowania fasad zewnętrznych, posiadająca odporność ogniową w klasach od EL30 do EI60. System ten umożliwia również budowanie świetlików z szybami fotowoltaicznymi wyposażonymi w klasyczne ogniwa krzemowe, dzięki czemu nie tylko doskonale współpracuje w ramach bezpieczeństwa ogniowego, ale wspiera również niezależność energetyczną obiektu.

Jest to unikatowe na skalę światową rozwiązanie przegrody dachowej, która nie tylko może się pochwalić odpornością ogniową, ale zarazem, dzięki wykorzystaniu na szybach powłoki z kropkami kwantowymi, pozwala na generowanie darmowej energii ze słońca – mówi Rafael Altheim bei Aluprof, einem internationalen Hersteller von Aluminium-Systemen in Europa. – Wykorzystanie tej technologii w może być przełomem w bilansie energetycznym budynków – dodaje.

Wintera

Rezydencja Wintera, Polska, Gdańsk. Zastosowane systemy: MB-45, MB-78EI, MB-86 . Projekt: BJK Architekci sp. z o. o.

Let's build a better future

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jeden z najważniejszych aspektów brany pod uwagę przy projektowaniu obiektów mieszkalnych. Z tego też powodu duży nacisk kładzie się na wykorzystanie odpowiednich materiałów i technologii zapewniających mieszkańcom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W produktach Aluprof duży nacisk kładziony jest zarówno na aspekt ekologiczny, jak i właśnie bezpieczeństwo całego obiektu. Z tego powodu systemy okienne, drzwiowe i fasadowe tego producenta zapewniają nie tylko doskonałe właściwości tożsame z budownictwem zrównoważonym, ale też projektowane są zgodnie z normami przeciwpożarowymi wymaganymi na terenie całego świata.

Motto firmy Let's build a better future odnosi się nie tylko do pozostawienia przyszłym pokoleniom funkcjonalnych, ekologicznych obiektów budowlanych. To również chęć zapewnienia bezpieczeństwa obecnym i przyszłym użytkownikom budownictwa mieszkaniowego, m.in. poprzez dostosowywanie produkowanych systemów do obowiązujących norm i standardów bezpieczeństwa.