Dlaczego Future Builders?

Administrator


Coraz lepiej rozumiemy świat i jego skomplikowany system wzajemnych powiązań. Kryzysy klimatyczne, żywnościowe, zdrowotne czy surowcowe skłaniają nas ku propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Postęp technologiczny w większym stopniu niż dotychczas musi współgrać z szacunkiem wobec dzisiejszych zasobów, a światowa ekonomia zacząć uwzględniać nieoczywiste koszty. Po to powstał projekt “Future Builders” – forum fachowców budownictwa, architektury i urbanistyki zatroskanych o lepsze jutro, za które wszyscy jesteśmy przecież współodpowiedzialni. 

Zwiedzając starożytne miasta, potrafimy zadziwić się szerokością i kompletnością wizji starożytnych planistów. Dzieła ówczesnych architektów nadal wzbudzają podziw i wywołują dyskusje – o paradygmacie dobrego życia, funkcjonalnej przestrzeni, wykorzystaniu naturalnych zasobów. Ich miasta wciąż stoją, a my znamy relacje ich mieszkańców o tym, jak im się żyło w zaprojektowanych i wybudowanych dawno temu budynkach, miastach, państwach.

Są też przykłady cywilizacji upadłych, opuszczonych miast i zrujnowanych budynków, których mieszkańcy nie padli ofiarami wielkich ruchów Koła Historii. Może warto więc postawić pytanie: jak bardzo odporne na przyszłe kryzysy były ich szkice, projekty i plany?

Projekt “Future Builders” ma tak motywować architektów oraz urbanistów, by ich miasta i obiekty mogły cieszyć kolejne pokolenia mieszkańców. Ma ich uwrażliwić na kwestie harmonijnego współistnienia oraz zrównoważonego rozwoju. Ich dzieła – nowe budynki, osiedla i miasta mają wpisywać się w socjalne oraz przyrodnicze otoczenie, nie powodując napięć i konfliktów. Wręcz przeciwnie: rozładowywać i unieważniać je.

Do dyskusji o kierunkach, wizjach, pomysłach i wątpliwościach zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu przyszłość miast, a więc cywilizacji. Do dyspozycji architektów i urbanistów, urzędników oraz przedsiębiorców branży budowlanej oddane zostanie nowe forum oparte o onlinowe konferencje i offlinowe kongresy (o ile pandemiczne obostrzenia na to pozwolą). Dostęp do nich będzie bezpłatny, a mówcami będą luminarze światowej architektury, designu, urbanistyki i planowania przestrzennego. Naszą ideę oraz wynikającą z niej inicjatywę popierają już najbardziej wpływowe organizacje i najbardziej opiniotwórcze media. Ze zrzeszającą wszystkich polskich architektów Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej na czele.   

Osiągnięcie wielkiego rynkowego sukcesu zobowiązuje. Przyszły dobrobyt nas wszystkich w największym stopniu zależy od tych, którzy świetnie odnajdują się we współczesności. Nic dziwnego zatem, że właśnie firmy, które są liderami innowacyjnych technologii oraz zaawansowanej wiedzy w największym stopniu wspierają CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu). Nie dziwi też, że nad budownictwem przyszłości, oby skutecznie realizującym potencjał w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych o ponad 35%, roztacza patronat Aluprof – marka i firma nie bez powodu posługująca się hasłem “Let’s build a better future”.