7 rozwiązań budownictwa zrównoważonego dla spółdzielni mieszkaniowych

Administrator News


Zrównoważone budownictwo dotyczy nie tylko nowych, dopiero powstających budynków. Odnosi się również do modernizacji tych już istniejących w taki sposób, aby stawały się bardziej ekologiczne dla środowiska i poprawiały komfort osób z nich korzystających. Przedstawiamy rozwiązania zrównoważonego budownictwa, które mogą wykorzystać m.in. spółdzielnie mieszkaniowe. 

Zrównoważone budownictwo to nie tylko stosowanie odnawialnych źródeł energii i otaczanie budynków dużą ilością zieleni. Obejmuje ono też m.in. termomodernizację, pasywne zyski energii, szczelność, odporność na zmienność zjawisk atmosferycznych, a także stosowanie materiałów budowlanych produkowanych lokalnie i dających możliwość ponownego wykorzystania.

1. Fotowoltaika na dachach bloków

O instalacjach fotowoltaicznych najczęściej wspomina się w kontekście domów jednorodzinnych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby stosować je równie efektywnie na dachach bloków. Płaski dach charakterystyczny dla tego typu budynków nie jest barierą, ponieważ panele fotowoltaiczne mogą zostać umieszczone na specjalnej konstrukcji nośnej. W przypadku mniej typowych sytuacji, rozwiązaniem mogą okazać się najnowsze technologie, które z roku na rok pozwalają coraz lepiej łączyć ze sobą pożądane przez architektów wzornictwo, wysoką funkcjonalność i najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przykładem jest unikalny w skali świata, świetlik dachowy stworzony przez Aluprof. Rozwiązanie oparto na profilu MB-SR50N EI tej firmy.

Swietlik

Świetlik z ogniwami fotowoltaicznymi, Aluprof.com

Stanowi ono połączenie profilu Aluprof z szybami fotowoltaicznymi, które wykorzystują innowacyjną technologię kropki kwantowej. Dzięki niej ogniwa w szybie są niewidoczne, a ona sama pozostaje w pełni przezierna i transparentna, zapewniając pełne doświetlenie wnętrza światłem naturalnym. W świetliku MB-SR50N EI można stosować także szyby fotowoltaiczne z klasycznym ogniwem krzemowym. Produkt uzyskał klasyfikację odporności ogniowej REI 30.

2. Termomodernizacja budynków

Termomodernizacja ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku. Powinna nieść za sobą m.in.:

  • zmniejszenie energii służącej do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania domu,
  • ograniczenie strat energii cieplnej w budynku,
  • zmianę lub modernizację źródeł energii.

Nieszczelna stolarka może odpowiadać nawet za 30% strat energii. Izolacyjność cieplna (termiczna) dotyczy zdolności tzw. przegród, czyli ścian, okien, drzwi, stropów, dachu itp. do zatrzymywania ciepła wewnątrz budynku. Im wyższa jej wartość, tym mniejsze jest zużycie energii potrzebnej do ogrzewania, a także niższa ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery oraz mniejsze rachunki.

Skutecznym rozwiązaniem będzie technologia na bazie systemów aluminiowych, która dedykowana jest zarówno budynkom mieszkalnym, jak i obiektom komercyjnym. MB-FERROLINE to system okien z przegrodą termiczną, który sprawdzi się podczas renowacji i rewitalizacji budynków. Pozwala na zachowanie oczekiwanego wyglądu okien, który pasuje do koncepcji budynku. Mogą one imitować m.in. stolarkę stalową zapewniając jednocześnie bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Z kolei systemy MB-60 i MB-SLIMLINE okażą się niezastąpione w przypadku elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, które wymagają najwyższej izolacyjności termicznej i akustycznej, szczelności na wodę i powietrze, a także wysokiej wytrzymałości konstrukcji.

Lancer

Lancer Square, Londyn, Wielka Brytania. Zastosowane systemy: MB-70, MB-86N, MB-SR50N. 

3. Troska o otoczenie budynków

Właściwe rozmieszczenie roślin i terenów zielonych wokół budynków poprawia mikroklimat, redukuje zjawisko negatywnej akumulacji ciepła, a także pozytywnie wpływa na samopoczucie osób w nich przebywających. Zabetonowane parkingi warto zastąpić kostką ażurową lub kratownicami, które dają dostęp do gleby i przepuszczają zieleń. Lepszym pomysłem niż wodolubne trawniki są łąki kwietne, które podczas gwałtownych opadów filtrują wodę i nie przeciążają kanalizacji.

4. Zielone dachy

Roślinność wchodząca w skład zielonych dachów produkuje tlen, pochłania zanieczyszczenia, tłumi hałas, pełni funkcję retencyjną dla wody, a także obniża temperaturę. Zielone dachy to również przestrzeń życiowa m.in. dla owadów. Jest to sprzyjające środowisku wykorzystanie miejsca, które w tradycyjnym budownictwie nie pełniło żadnej praktycznej funkcji.

5. Ochrona zasobów wodnych

Jednym z łatwych sposobów ochrony zasobów wodnych jest magazynowanie wody opadowej, którą później można wykorzystać do zastosowań niewymagających korzystania z wody pitnej, np. do sprzątania lub nawadniania zieleni. Magazynować wodę deszczową można m.in. za pomocą beczek montowanych pod rynnami, wykorzystując podziemne zbiorniki retencyjne lub oczka wodne. Taka forma ochrony zasobów wodnych pozwoli z powodzeniem zmniejszyć zużycie wody wodociągowej obniżając w ten sposób rachunki i obciążenie sieci kanalizacyjnej.

6. Stosowanie ekologicznych materiałów budowlanych

Do remontu warto wykorzystać ekologiczne surowce takie jak drewno, szkło i aluminium, które są odnawialne lub podlegają recyklingowi. Przykładowo, aluminium można wielokrotnie przetwarzać bez utraty jego właściwości i zmian strukturalnych. Do przetworzenia aluminium potrzeba jedynie 5% energii, która konieczna jest do wytworzenia metalu pierwotnego.

Materiały budowlane warto pozyskiwać z lokalnych zakładów tak, aby ograniczyć konieczność ich transportu na długich dystansach. Coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się też korzystanie z materiałów pochodzących z odzysku, np. z rozbiórki istniejących budynków.

7. Konsultacje społeczne z mieszkańcami

Skuteczne wdrożenie rozwiązań zrównoważonego budownictwa w spółdzielni mieszkaniowej wymaga zaangażowania jej społeczności – mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Kompleksowe spojrzenie na ich opinie, potrzeby i problemy pozwoli osiągnąć zamierzony efekt.

Warto podkreślić, że ekologiczny, zrównoważony budynek powinien współgrać nie tylko z naturą, ale też człowiekiem. Organizacja World Green Building Council wyróżniła cechy, które musi posiadać budynek przyjazny dla użytkownika. Są to:

  • dostęp do świeżego powietrza przez stosowanie skutecznych systemów wentylacji i unikanie toksycznych materiałów budowlanych,
  • dostęp do dużej ilości naturalnego światła, co zmniejsza zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie,
  • skuteczna izolacja akustyczna, która sprzyja koncentracji i regeneracji organizmu,
  • temperatura zapewniająca komfort cieplny użytkownikom budynku.

Centreville

Budynek usługowo-mieszkaniowy Centreville, Wrocław, Polska. Zastosowane systemy: Projekt: Maćków Pracownia Projektowa.

Let’s build a better future

Przedstawione w artykule rozwiązania można wprowadzić do już istniejących budynków. To bardzo ważne, ponieważ to właśnie dzięki modernizacji budynków, możliwe staje się szybkie zapobieganie kryzysowi klimatycznemu i osiągnięcie neutralności klimatycznej, która jest istotnym celem polityki państw europejskich. Zrównoważony rozwój może być realizowany dzięki zastosowaniu nowych, innowacyjnych technologii, ale niezbędna jest też nieustanna edukacja mieszkańców mająca na celu wypracowanie nawyków pozwalających na obniżenie zużycia energii i kosztów eksploatacji.

Showroom prague

Aluprof showroom, Prague, Czech Republic.