Społeczna odpowiedzialność architektów w edukowaniu inwestorów

Administrator News


Udział zielonego budownictwa w inwestycjach budowlanych rośnie z roku z na rok. Jednymi z najważniejszych orędowników zmian w tym obszarze są architekci. W jaki sposób mogą oni promować ekologiczne rozwiązania i technologie budowlane w czasie rozmów z inwestorem? Które argumenty trafiają do inwestora korporacyjnego, a które do indywidualnego?

Rola architektów w popularyzacji budownictwa zrównoważonego

W Europie działa ponad pół miliona architektów. 57% europejskich architektów często projektuje budynki o niskim zużyciu energii. Każdy z nich może być ambasadorem ekologicznych zmian w budownictwie i czynnie wpływać swoimi projektami na warunki życia każdego mieszkańca – nie tylko tego, który będzie mieszkał czy korzystał z budynku, który zaprojektował architekt. To zawód społecznie odpowiedzialny, którego rola w poprawie klimatu całego globu jest nie do przecenienia.

D5abdfbc57f245c66bf635512e2df000

The Forge, Londyn, Wielka Brytania. Zastosowane systemy: MB-SE 120 SUM


Klient korporacyjny – jakie argumenty na temat eko budownictwa do niego trafiają?

Przedstawiając długofalowe korzyści biznesowe związane z budową z wykorzystaniem materiałów i technologii wspierających budownictwo ekologiczne, architekt powinien zwrócić uwagę na takie ich aspekty jak:

  • Niższe ryzyko inwestycyjne związane zarówno z preferencyjnymi warunkami dla budownictwa spełniającego normy certyfikacyjne budownictwa ekologicznego, jak i związane z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu budynki.
  • Mniejsze ryzyko „pustostanów” korporacyjnych czy handlowych.
  • Większa łatwość pozyskania przez inwestora najemców lub nabywców powierzchni wewnątrz budynku, a także osiągnięcie przez najemców w obiektach tego typu wyższych czynszów.
  • Niższe koszty eksploatacji budynku ważne zarówno dla inwestora, jak i docelowego najemcy.
  • Korzyści PR związane z inwestycją w ekologiczne rozwiązania i możliwością wykorzystania tego faktu w komunikacji, a co za tym idzie – skuteczniejsze pozyskiwanie nowych Klientów.
  • Możliwość odzyskania części zainwestowanego kapitału w sytuacji konieczności rozbiórki budynku w postaci recyklingu surowców wykorzystanych do jego budowy.

Budownictwo cyrkularne – Let’s build a better future

Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych o 50% do 2030 i stworzenie w pełni cyrkularnej gospodarki do 2050 roku to jeden z holenderskich celów gospodarczych. Nie da się tego osiągnąć, bez znaczącego udziału branży budowlanej w całym procesie. A to oznacza konieczność zwiększenia wykorzystania materiałów budowlanych, które można poddać recyklingowi.

Wprawdzie w teorii recyklingowi można poddać większość materiałów budowlanych, ale wiele z nich jedynie w niewielkim stopniu (na przykład beton, który po przetworzeniu nie zachowuje pełni swoich właściwości, a do tego, ze względu na ogromną masę, jego transport jest kosztowny i tworzy znaczący ślad węglowy).

Są jednak materiały budowlane, które odzyskiwać i przetwarzać można niemal w nieskończoność.

Wskaźnik recyklingu aluminium podczas rozbiórki waha się od 92% do 98% – potwierdza Michiel van Duren, Managing Director z Aluprof Netherlands B.V., która w swojej strategii na lata 2021-2025 silny nacisk kładzie na uzyskanie neutralności klimatycznej. – Stale zwiększamy udział recyklingowanego złomu aluminium w ogólnej produkcji naszych komponentów. Obecnie możemy pochwalić się udziałem recyklingowanego złomu aluminium na średnim poziomie 65% – dodaje ekspert.

D0203debc0e417016974add65b32cf3b

61 Ninth Avenue, Nowy Jork, USA. Zastosowane systemy: MB-SR60N, MB-SR60NY

Inwestor indywidualny – inne potrzeby, ale podobne rozwiązania budowlane

Wielu indywidualnych inwestorów nie wie, że to właśnie budynki odpowiadają za zużycie około 40% energii i 36% emisji CO2 w UE. Często nie mają świadomości skali problemu związanego z obciążeniem środowiska przez budownictwo. Z drugiej strony, ważny jest dla nich ich osobisty komfort związany z użytkowaniem obiektu. W komunikacji warto zatem podkreślać nie tylko społeczne czy globalne korzyści zielonego budownictwa, ale również te partykularne, jakie niesie ze sobą wykorzystanie materiałów i technologii redukujących bieżące koszty użytkowania budynku.

Dla tego typu klienta ważna jest stopa wzrostu z inwestycji, rozumiana jako redukcja kosztów eksploatacyjnych oraz dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem obiektu w stanie niepogorszonym (trwałość materiałów, rozwiązań, ale też brak ryzyka utraty wartości obiektu w czasie).

Ee024097ec1db4d4d8d5f3feb4b55ce7

Circle Wood House, Izabelin, Polska. Zastosowane systemy:MB-77HS, MB-SR50N

Future builders – wparcie dla architektów od Aluprof

Wprowadzanie inwestorów na drogę ekologicznego budownictwa to ważna misja, którą z powodzeniem można realizować mając dostęp do aktualnej i nowoczesnej wiedzy na temat budownictwa zrównoważonego.

Platformę Future Builders założyliśmy właśnie po to, by dać architektom i innym osobom związanym z procesem inwestycyjnym wsparcie merytoryczne oparte na najnowszych badaniach i trendach, które pozwoli na tworzenie projektów nowoczesnych i zgodnych z ideą budownictwa zrównoważonego. Spotkania ze światowej klasy architektami, projektantami, urbanistami i specjalistami z branży to niezwykle cenne źródło inspiracji – wyjaśnia Bożena Ryszka, dyrektor działu Marketingu i PR Aluprof.