Budownictwo zrównoważone a społeczna odpowiedzialność biznesu

Administrator News


Trudno wyobrazić sobie dziś społecznie odpowiedzialny biznes, który nie zwraca uwagi na zmiany klimatyczne i wpływ, jaki jego działalność wywiera na środowisko. To jeden z najmocniejszych trendów w obszarze CSR, którego ogromną część stanowi budownictwo zrównoważone. Powinni o tym pamiętać i inwestorzy i architekci. 

Dlaczego CSR jest ważny?

Czasy, w których biznes troszczył się jedynie o własne zyski mijają. Koncepcja zrównoważonego rozwoju biznesu podkreśla, że przedsiębiorstwo powinno przynosić korzyść wszystkim interesariuszom: udziałowcom, pracownikom, klientom, społeczności lokalnej, w której funkcjonuje i środowisku.

Tzw. idea ESG, czyli:

  • E = środowisko,
  • S = społeczna odpowiedzialność,
  • G = ład korporacyjny,

jest coraz silniej obecna w biznesie, a według Broadridge Financial Solutions środki przeznaczone przez firmy na ESG osiągną do 2030 roku 30 bilionów dolarów.

Strategie CSR nie są wymogiem prawnym. Każda firma samodzielnie podejmuje decyzje czy i na jakim poziomie chce działać dla dobra środowiska, lokalnej społeczności, swoich interesariuszy. Jednocześnie coraz więcej firmy widzi konieczność takiego działania, a badania pokazują, że inwestycja w CSR się opłaca, bo jest w stanie: zwiększyć sprzedaż o 20% podnieść produktywność o 13%, zmniejszyć rotację załogi czy podnieść reputację firmy.

3 powody, dla których budownictwo zrównoważone wpisuje się w nowoczesny CSR

W ramach CSR firma może podejmować wiele działań, zgodnych z jej kierunkiem biznesowym. To jednak może nie wystarczyć. Doskonałym dopełnieniem tych działań jest zwrócenie przez firmę uwagi na wpływ na środowisko, jaki generuje.

1. Budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii i 36% emisji CO2 w EU

Tych liczb nie da się ignorować. Akcje CSR typu sadzenie drzew czy redukcja zużycia plastiku i papieru w biurach niosą marginalne korzyści w porównaniu z tym, jak duży wpływ na środowisko będzie miała termomodernizacja budynku czy jego rewitalizacja. Firmy coraz bardziej świadomie wybierają swoje siedziby. Wynajmując przestrzenie biurowe, zwracają uwagę na to, czy budynek, w którym będą przebywać pracownicy, jest „zielony”.

Biura w budynkach z certyfikatami Cradle-to-Cradle czy BREAM stanowią nie tylko powód do dumy, ale są realnym elementem przewagi konkurencyjnej, stosowanym zarówno w Employer Brandingu jak i w komunikacji z interesariuszami.

Widzimy to na co dzień w komunikacji z inwestorami, którzy wybierają takie nasze rozwiązania jak np.system fasadowy MB-SR50N HI+ z certyfikatem Cradle to Cradle – mówi Viktor Stojanoski, Regional Manager Aluprof. Robią to dlatego, że sami dbają o środowisko, ale również dlatego, że widzą zwiększenie zainteresowania najmem w tych obiektach, które wspierają środowisko. Żadna firma nie chce obecnie być łączona z emisją zanieczyszczeń i efektem cieplarnianym – dodaje ekspert.

Photo 2 hard rock

Hard Rock Hotel, Budapeszt, Węgry. Zastosowane systemy: MB-86 Foldline, MB-86 SI, MB-SR50N EFEKT, MB-SR50N HI+

2. Każda firma może dbać o środowisko – a jej siedziba, to pierwszy krok do zmiany!

Aby CSR faktycznie wpływał na wzrost zysków firmy i zmniejszał ryzyko utraty reputacji, powinien być zgodny z działalnością biznesową firmy. Działania związane z ekologią mają tu status wyjątkowy, bo każda firma jest częścią środowiska, zatem każda może podejmować działania zmierzające do jego ochrony.

Dbanie o to, by obiekty budowlane zajmowane przez przedsiębiorstwo, wywierały jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko, jest dostępne dla każdej firmy. Niezależnie zatem od tego, czy mamy do czynienia z typowym biurem, fabryką czy halą magazynową, każda firma może – przy podejmowaniu decyzji o najmie czy budowie, wybrać obiekt budowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. – wyjaśnia Viktor Stojanoski.

Firmy wybierają partnerów, którzy myślą o przyszłości

Dla firm architektonicznych zwiększenie nakładów firm na CSR i zrównoważony rozwój to informacja, że chcą one coraz bardziej świadomie istnieć na rynku i w swoim otoczeniu społecznym. A to przekładać powinno się na sposób myślenia o projektach nowych inwestycji.

Dzięki takim rozwiązaniom jak np. systemy okienno-drzwiowe o podwyższonej izolacji cieplnej np. MB-70HI czy nasz najnowszy system MB-86N, można projektować biura i przestrzenie użytkowe, które pomagają aktywnie redukować ilość energii konieczną do ogrzania budynku – podkreśla Viktor Stojanoski. Jeśli architekci i konstruktorzy uwzględniają takie rozwiązania, to dają sygnał dla wszystkich interesariuszy – inwestorów i końcowych użytkowników, że wybrali partnera, który jest świadom współczesnych wyzwań zrównoważonego rozwoju – dodaje ekspert marki Aluprof.

Photo 3 laidlawmusiccentre

Laidlaw Music Centre, St. Andrews, Wielka Brytania. Zastosowane systemy: MB-70HI, MB-86, MB-SR50 EI, MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT

Let’s build a Better Future

Z badan wynika, że w Serbii społeczna odpowiedzialność biznesu koncentruje się na pięciu głównych obszarach: edukacji, sporcie, zdrowiu, idei wolontariatu pracowniczego oraz środowisku. W Aluprof widzimy wyraźnie, że dla inwestorów i architektów, punktem przewagi konkurencyjnej w realizowanych inwestycjach będzie w najbliższych latach wyjście naprzeciw oczekiwaniom tych firm, które chcą działać w sposób zrównoważony. Jesteśmy wartościowym partnerem dla wielu podmiotów, dla których ważne jest to, by każdy aspekt ich działalności – biura, fabryki czy punkty handlowo – usługowe – był proekologiczny i wspierał zrównoważony rozwój.