5 zasad zrównoważonego budownictwa

Administrator


Zasada 1: wykorzystanie niskoemisyjnych surowców pochodzących z recyclingu

Zrównoważone budownictwo zwraca szczególną uwagę na dobra naturalne naszej planety. W procesie projektowania i stawiania budowli wpisujących się w ten trend, coraz częściej wybierane są surowce charakteryzujące się niskoemisyjnością produkcji, oraz możliwością ich powtórnego wykorzystania.

Do ekologicznych surowców możemy zaliczyć m.in. drewno i aluminium. Zwłaszcza ten drugi materiał zyskuje na popularności jako zastępnik znacznie mniej ekologicznego PVC wykorzystywanego do produkcji ram okiennych czy drzwi. Jako, że aluminium umożliwia ponowne przetworzenie, w momencie rozbiórki budynku jesteśmy w stanie wykorzystać je ponownie do innych inwestycji, co istotnie wpływa na oszczędzenie energii i realizowanie celów związanych z zamkniętym obiegiem surowców.

Winter residence gdansk

Rezydencja Wintera, Gdańsk, Polska. Zastosowane systemy: MB-45, MB-78EI, MB-86

Zasada 2: energooszczędność i pasywność

Jedną z podstawowych cech obiektów stawianych zgodnie z wymogami zrównoważonego budownictwa jest zminimalizowanie emisji CO2 do atmosfery. W związku z tym budynki projektowane w duchu eko muszą być nie tylko energooszczędne, ale również w miarę możliwości pasywne.

Osiągnięcie tych kryteriów możliwe jest nie tylko dzięki zastosowaniu konkretnych zasad projektowania (np. unikanie wykuszy, stosowanie zwartych brył), ale również technologii. Zwłaszcza tych związanych z produkcją i odzyskiwaniem energii.

Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest koncepcja resilient city opierająca się na projektowaniu miasta w taki sposób, aby było samowystarczalne energetycznie i odporne na zewnętrzne czynniki. Osiedle wpisujące się w powyższą koncepcję – St. Peter Apartments – powstało już w Luizjanie. Wykorzystując technologię solarną oraz sieć akumulatorów jest ono w stanie samodzielnie wyprodukować niezbędną do funkcjonowania ilość energii elektrycznej.

Zasada 3: minimalna ingerencja w krajobraz naturalny

Ekologiczne trendy podpowiadają wszystkim osobom biorącym udział w procesie inwestycyjnym, że zrównoważone budownictwo powinno współgrać z naturalnym otoczeniem stawianego budynku. Z tego powodu kolejne inwestycje w „zielonym” duchu skupiają się na takim zaprojektowaniu bryły obiektu, aby możliwie najmniej ingerowała w najbliższą okolicę.

Wiąże się to m.in. z wykorzystaniem naturalnych krzywizn krajobrazu, wzięciem pod uwagę rosnących w najbliższej okolicy drzew i innych roślin lub (w przypadku zabudowy w zurbanizowanym rejonie) dostosowania kształtem do innych istniejących już w sąsiedztwie budynków.

Petrof gallery czech republic

PETROF Gallery, Hradec Králové, Czechy. Zastosowane systemy: MB-70HI, MB-78EI, MB-SR50 HI, MB-SR50N EFEKT

Zasada 4: przemyślana lokalizacja

Zbudowanie pasywnego obiektu z wykorzystaniem materiałów niskoemisyjnych to nie wszystko, jeśli chodzi o zasady zrównoważonego budownictwa. Równie ważna jest jego lokalizacja.

Ekologiczny budynek wpływa pozytywnie zarówno na bliższe, jak i dalsze otoczenie. Przykładowo, umiejscowienie go w bliskiej okolicy przystanków tramwajowych czy autobusowych sprawi, że użytkownicy znacznie częściej będą decydować się na podróż komunikacją miejską, pozostawiając własny samochód na przydomowym parkingu.

To z kolei będzie powodowało niższą emisję szkodliwych substancji do atmosfery, a w konsekwencji – czystsze powietrze na obszarach miejskich.

Wielu planistów i architektów zwraca także uwagę na istotny fakt, że współczesne zrównoważone inwestycje powinny jak najlepiej wpisywać się w obecną tkankę miasta. Utrzymanie odpowiedniego zagęszczenia zabudowy (z zachowaniem korytarzy powietrznych i komfortu użytkowników) jest niezbędne z perspektywy opłacalności usług publicznych. Odpowiednie zagęszczenie minimalizuje także koszty środowiskowe, które rosną wykładniczo, gdy inwestycja planowana jest na obrzeżach miasta, gdzie trzeba doprowadzić wszystkie przyłącza i infrastrukturę: wybudować nowe drogi, nie wspominając już o istnieniu komunikacji zbiorowej.

Residence czech republic

Rezidence Jičínská, revitalizace kasárenc, Mladá Boleslav, Czechy. Zastosowane systemy: MB-70HI MB-86

Zasada 5: skrócony łańcuch dostaw elementów budowlanych

Ostatnią z pięciu najważniejszych zasad zrównoważonego budownictwa jest wpływ łańcucha dostaw elementów budowlanych na środowisko naturalne w regionie, w którym zlokalizowano inwestycję. W tym przypadku kluczowy jest taki wybór dostawców, dla których optymalizacja logistyki i zmniejszenie śladu węglowego jest sprawą równie ważną, jak jakość produkowanych przez nich elementów. Warto potencjalnych partnerów pytać o konkretne certyfikaty i dowody na zrównoważoną logistykę, aby uniknąć nieuczciwych kontrahentów.

Krótszy łańcuch dostaw oznacza niższe koszty uboczne transportu, m.in. ilość zanieczyszczeń generowanych do atmosfery przez pojazdy transportujące poszczególne elementy na teren budowy.

Let’s build a better future

Coraz więcej firm działających w branży budowlanej widzi konieczność propagowania trendu zrównoważonego budownictwa. W związku z tym inicjują one różnorakie projekty mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej oraz znalezienie rozwiązań wstrzymujących negatywne zmiany klimatyczne. Przykładem takich projektów jest m.in. platforma Future Builders.

Rozmawiając o wspólnej przyszłości branży budowlanej, możemy dojść do wielu ciekawych rozwiązań, dzięki którym mieszkalnictwo czy procesy produkcji, będą lepiej dostosowane do wymagających czasów kryzysu klimatycznego. Stawiając kolejne obiekty w duchu zrównoważonego budownictwa, budujemy lepszą przyszłość dla siebie i naszych dzieci. Przyszłość, w której troska o środowisko naturalne staje się podstawowym elementem społecznego światopoglądu.