5 sposobów na sprawienie, aby budynek stał się bardziej ekologiczny

Administrator News


Aż 75% budynków na terenie Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie, a każdego roku renowacji zostaje poddanych tylko 1% istniejących konstrukcji. Z tego powodu UE rozpoczęła falę renowacji, która ma na celu m.in. sprawienie, aby istniejące budynki stały się bardziej ekologiczne. 

Ekologiczne budownictwo wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i zwiększaniem roli terenów zielonych we współczesnej architekturze. W rzeczywistości, dotyczy ono też wielu innych aspektów. Termomodernizacja, pasywne zyski energii, szczelność, odporność na zmienność zjawisk atmosferycznych, stosowanie materiałów budowlanych produkowanych lokalnie – to kluczowe wyzwania w perspektywie kryzysu klimatycznego. Głównym celem współczesnego budownictwa ekologicznego jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku.

1. Minimalizowanie zużycia energii

Zużycie energii powinno być jak najniższe. Jednocześnie, energia musi być użytkowana z poszanowaniem środowiska i zasobów naturalnych. Poza samym faktem wykorzystywania w ekologicznych budynkach OZE (odnawialnych źródeł energii), należy zwrócić przede wszystkim uwagę na ich izolacyjność cieplną (termiczną). Dotyczy ona zdolności tzw. przegród, czyli ścian, okien, drzwi, stropów, dachu itp. do zatrzymywania ciepła wewnątrz budynku. Im wyższa jej wartość, tym mniejsze jest zużycie energii potrzebnej do ogrzewania, a także niższa ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery oraz mniejsze rachunki.

Ściany, stropy i dach oczywiście można docieplić. Jednak w przypadku drzwi i okien konieczne jest zastosowanie energooszczędnych systemów okienno-drzwiowych, np. systemu MB-104 Passive marki Aluprof. Poza doskonałą izolacją termiczną, zapewnia on również bardzo dobrą izolację akustyczną, szczelność na wodę i powietrze, a także wysoką wytrzymałość konstrukcji. Okna i drzwi wykonane w systemie Aluprof MB-104, mogą być z powodzeniem stosowane w budownictwie pasywnym. Z kolei systemy rolet podtynkowych Aluprof SP i SP-E zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed ucieczką ciepła i jednocześnie estetyczne wykończenie elewacji. Ich właściwości zostały potwierdzone przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt (PHI), który wydał certyfikat dotyczący możliwości stosowania ich w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię.

Photo 1 siemens campus

Siemens Campus, Didsbury Technology Park, Hebburn, Wielka Brytania. Zastosowane systemy: MB-104 Passive, MB-SR50N

2. Ochrona zasobów wodnych

Ochrona zasobów wodnych w budynkach z jednej strony może być realizowana dzięki innowacyjnym technologiom, z drugiej zaś – dzięki odpowiedniej edukacji i nawykom osób z nich korzystających. Najważniejsze jest ograniczenie zużycia wody pitnej, która często jest używana do zastosowań, w których z powodzeniem sprawdziłaby się woda opadowa (tzw. deszczówka). Korzystając z niej, ograniczamy zużycie wody wodociągowej aż o połowę, zmniejszając w ten sposób rachunki i obciążenie sieci kanalizacyjnej. Do sposobów magazynowania wody deszczowej należą m.in. beczki montowane pod rynnami, podziemne zbiorniki retencyjne lub oczka wodne. Zgromadzoną w taki sposób wodę można wykorzystać podczas sprzątania lub przeznaczyć ją do nawadniania zieleni.

Zamiast wybetonowanych skwerów i wodolubnych trawników, warto stworzyć kwietne łąki, które poprawiają mikroklimat i chronią przed miejskimi powodziami błyskawicznymi – podczas gwałtownych opadów, nieprzepuszczalne powierzchnie zamiast filtrować wodę, w całości przekazują ją do systemów kanalizacji prowadząc do ich przeciążenia, co skutkuje podtopieniami.

Skutecznym rozwiązaniem ochrony zasobów wodnych jest też tworzenie zielonych dachów na budynkach, a także stosowanie kostki ażurowej lub kratownic na parkingach.

3. Odpowiedzialna gospodarka odpadami i maksymalizacja ich ponownego wykorzystania

Odpowiedzialna gospodarka odpadami to w dużej mierze kwestia świadomości i wprowadzenia do życia odpowiednich nawyków. Segregacja i wyrzucanie śmieci do właściwych pojemników ma kluczowe znaczenie w procesie gospodarki odpadami, dlatego warto zadbać o odpowiednią lokalizację koszy – aby korzystało się z nich wygodnie.

W przypadku planowanego remontu budynku, warto wykorzystać ekologiczne surowce, które są odnawialne lub podlegają recyklingowi (np. drewno, szkło i aluminium). Przykładowo, aluminium można wielokrotnie przetwarzać bez utraty jego właściwości i zmian strukturalnych. Do przetworzenia aluminium potrzeba jedynie 5% energii, która konieczna jest do wytworzenia metalu pierwotnego. Materiały budowlane warto pozyskiwać z lokalnych zakładów tak, aby uniknąć szkód dla środowiska wynikających z ich transportu. Można też wykorzystać materiały pozyskane z odzysku, np. podczas rozbiórki istniejących budynków.

4. Troska o zdrowie i dobre samopoczucie osób przebywających w budynku

Ekologiczny budynek powinien współgrać nie tylko z naturą, ale również z człowiekiem. Zgodnie z wytycznymi organizacji World Green Building Council, budynki przyjazne dla użytkowników powinny zapewniać:

  • dostęp do świeżego powietrza za pomocą skutecznych systemów wentylacji i przez unikanie toksycznych materiałów i chemikaliów,
  • dostęp do jak największej ilości naturalnego światła i krajobrazów, co zmniejsza zapotrzebowanie na oświetlenie i pozytywnie wpływa na psychikę osób przebywających w budynku,
  • odpowiednią izolację akustyczną, która odgrywa kluczową rolę podczas koncentracji i regeneracji organizmu,
  • odpowiednią temperaturę, dostosowaną do aktualnych potrzeb użytkowników budynku.

Photo 3 sp sp e

Zastosowane systemy: SP / SP-E

5. Troska o otoczenie budynku

Budynek ekologiczny nie może być sztucznym tworem na zabetonowanym placu. Musi być otoczony zielenią. Roślinność nie powinna jednak wpływać negatywnie na możliwość akumulowania ciepła czy oświetlenie budynku. Właściwe rozmieszczenie roślin wokół budynków nie tylko poprawia mikroklimat, ale ma też pozytywny wpływ na zdrowie biologiczne i psychiczne osób w nich przebywających.

Więcej informacji na temat zrównoważonych rozwiązań w budownictwie, w tym projekty zgłoszone do konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”, znajdziesz na stronie Future Builders.

Let’s build a better future

Energooszczędne rozwiązania wdrażane w architekturze i budownictwie mają realny wpływ na środowisko naturalne. Podążanie za ekologicznymi trendami wpływa na zmniejszenie zużycia energii i obniżenie emisji szkodliwego CO2, dzięki czemu założony cel – neutralność klimatyczna do 2050 roku – staje się coraz bardziej realny.