3 zasady, które definiują prawdziwe zielone budownictwo

Administrator


Zielone budownictwo cieszy się coraz większą popularnością w skali globalnej. Z jednej strony stało się to za sprawą niezwykłej społecznej atrakcyjności ekologicznego podejścia, natomiast z drugiej przez faktyczną troskę o stan środowiska naturalnego i wpływ budynków na przyrodę. Jakie zasady definiują prawdziwe zielone budownictwo i o czym często zapomina się w potocznych definicjach tego nurtu?

Zielone budownictwo to pojęcie, które określa sposób realizacji inwestycji tak, aby nowo powstały budynek współistniał w zgodzie ze swoim otoczeniem i potrzebami mieszkańców oraz generował jak najmniej kosztów bieżących, oraz tych dla przyszłych pokoleń. Żeby jednak spełnić wszystkie te warunki, budynki powinny być budowane zgodnie z pewnymi zasadami.

Niestety mimo dużej popularności, zielone budownictwo często rozumie się omyłkowo jako np. wyłącznie stosowanie OZE (odnawialne źródła energii) czy otaczanie budynków zielenią. Nic bardziej mylnego! W niniejszym artykule przedstawiamy 3 kluczowe zasady, które definiują to pojęcie oraz wyjaśniają, czym jest, a czym nie jest zielone budownictwo.

1. Optymalizacja bilansu energetycznego

Pierwszą i jedną z najważniejszych zasad definiujących zielone budownictwo jest kwestia energii. Jej zużycie powinno być jak najniższe – a w przypadku budynków pasywnych wręcz zerowe. Co więcej, musi być ona użytkowana z poszanowaniem środowiska i zasobów naturalnych. Jednak poza samym faktem wykorzystywania w ekologicznych budynkach OZE, należy zwrócić przede wszystkim uwagę na ich izolacyjność cieplną.

Izolacyjność cieplna (inaczej zwana termiczną) dotyczy zdolności tzw. przegród, czyli ścian, okien, drzwi, stropów, dachu itp. do zatrzymywania ciepła wewnątrz budynku. Im wyższa jej wartość, tym mniejsze jest zużycie energii potrzebnej do ogrzewania, a także niższa ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery oraz mniejsze rachunki.

Ściany, stropy i dach można docieplić. A co zrobić w przypadku drzwi i okien? Odpowiedzią są energooszczędne systemy okienno-drzwiowe MB-104 Passive marki Aluprof, w których producent postawił na wiele innowacyjnych rozwiązań. Dzięki nim okna i drzwi oferują najwyższą izolacyjność cieplną, pozwalającą na wykorzystywanie ich nawet w budynkach pasywnych. Poza doskonałą izolacją termiczną zapewniają one również bardzo dobrą izolację akustyczną, szczelność na wodę i powietrze oraz wysoką wytrzymałość konstrukcji.


8cebf2ebe8b9e0bee35bbb87fcda6779

Dominikański, Wrocław, Polska. Zastosowane systemy: MB-SR50N, MB-SR50N PL, MB-SR50N EI, MB-70US, MB-70, MB-78EI


2. Ekologiczne materiały budowlane

Drugą kwestią są odpowiednie materiały budowlane. W przypadku klasycznych materiałów proces ich produkcji pochłania duże ilości energii i zasobów. Ponadto, jeżeli zostaną raz wykorzystane, to później najczęściej nie nadają się już do recyklingu. Trzeba zwrócić więc uwagę na świadome wykorzystywanie takich surowców, które będą albo odnawialne, albo po przetworzeniu pozostaną do dyspozycji kolejnych pokoleń.

Przykładem takiego materiału jest aluminium, będące jednym z głównych surowców, wykorzystywanych do produkcji systemów fasadowych Aluprof MB-SR50N i MB-SR50N HI+. Użyty do ich produkcji materiał można w niemal 99% odzyskać i wykorzystać ponownie. A za wykorzystanie aluminium można uzyskać dodatkowe punkty przy certyfikacji budynków w systemach certyfikacji LEED czy BREEAM – mówi Tomáš Buček, Project Manager Aluprof System Czech s.r.o.

584145f9122ea9735545802212bda266

Royal Wilanów, Warszawa, Polska. Zastosowane systemy: MB-70HI, MB-78EI, MB-SR50 HI+, MB-SR50N, MB-SR50N IW. Certyfikat BREEAM Very Good


3. Przemyślana architektura

Ostatnim elementem, równie ważnym w kontekście zielonego budownictwa, jest kwestia architektoniczna. Okazuje się, że istotna jest bryła budynku, jej położenie względem stron świata czy wykorzystanie przeszkleń w miejscach, które pozwolą na skuteczną absorpcję energii słonecznej do oświetlenia i ogrzewania wnętrz. Względy ekonomiczne coraz silniej sprzyjają zielonemu budownictwu. Inwestycje tego typu łatwiej znajdują najemców oraz gwarantują, w dłuższym terminie, wyższą stopę zwrotu, niż budownictwo konwencjonalne. Coraz bardziej sprzyjające tego typu inwestycją normy prawne czy zachęty w spotaci dofinansowania powodują, że liczba budynków tego typu rośnie coraz szybciej.

Więcej informacji na temat rozwiązań, które definiują prawdziwe zielone budownictwo, znajdziesz w wydaniu albumu Alubook.

4f79eabe8ee3172cd74a156256cfae4b

Viniařtví Lahofer, Dobšice, Czechy. Zastosowane systemy: MB-104 Passive, MB-SR50N, MB-78EI


Let’s build a better future

Zielone budownictwo skupia się na ochronie środowiska naturalnego, dbaniu o zdrowie mieszkańców oraz na dążeniu do jak najniższego (lub zerowego) zużycia energii. To jeden z priorytetowych sektorów Unii Europejskiej, który ma kluczowe znaczenie dla gospodarki Europy. Za cel obrano poprawę bezpieczeństwa energetycznego krajów członkowskich UE, obniżenie emisji szkodliwego CO2 oraz zmniejszenie uzależnienia gospodarki Unii Europejskiej od importu gazu, ropy oraz innych paliw kopalnych. Pamiętając o zasadach, które prawdziwie definiują zielone budownictwo, możemy dołożyć swoją cegiełkę do tego procesu.